Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument mający na celu potwierdzić  wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wykazanie odpowiednich kompetencji zawodowych to z kolei jeden z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji

Cena szkolenia: 1100 zł

Koszt egzaminu: 800 zł

Czas trwania szkolenia : 32 h

Program szkolenia:

  • prawo cywilne i prawo handlowe,
  • prawo pracy i zagadnienia socjalne,
  • prawo finansowe,
  • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa,
  • informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego
  • transportu drogowego rzeczy,
  • informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów  technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu.