Kurs czas pracy kierowców

Kurs czas pracy kierowców, optymalny czas prowadzenia pojazdu – obejmuje wiedzę z zakresu przepisów regulujących czas pracy każdego kierowcy, który prowadzi samochód ciężarowy, jego odczytywanie i ewidencjonowanie, a także obowiązkowe przerwy w pracy. Czas ten objęty jest precyzyjnymi regulacjami prawnymi oraz ściśle monitorowany za pomocą tachografów montowanych w samochodach ciężarowych.


Cel kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców MA NA CELU przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych – Umowa AETR, Rozporządzenie WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców.


Kurs czas pracy kierowców – uczestnicy:

Kurs czas pracy kierowców skierowane jest dla osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe i właścicieli firm przewozowych, a także kierowców zawodowych, kadrowych i księgowych, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów.


Kurs czas pracy kierowców – czas trwania:

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje 6 godzin (1 dzień)


Najbliższy termin: do uzgodnienia

Kurs czas pracy kierowców – program szkolenia:

Kurs czas pracy kierowców obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
 2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 3. Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego
 4. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą  i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 5. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
 6. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 7. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 8. Maksymalny czas dziennego prowadzenia
 9. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
 10. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
 11. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 12. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 13. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę,czy nie?
 14. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
 15. Odpoczynek w załodze
 16. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
 17. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 18. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
 19. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 20. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 21. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
 22. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 23. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 24. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 25. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 26. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 27. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 28. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

Wykładowcy na kursie czas pracy kierowców:

Wykładowcą na kursie jest osoba posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji kontroli drogowych i przedsiębiorstw. Wykładowca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (6 letni staż pracy w tej formacji) i Policji. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, zasady ruchu drogowego, prawo dotyczące stosowania kodeksu wykroczeń i postępowania administracyjnego.


Cena kursu: 250 zł


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu czas pracy kierowców:

Umowa AETR, Rozp. WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821


Zapisy na kurs czas pracy kierowców :
mgr inż. Krystian Orlikowski tel. 604 185 280