Kategorie prawa jazdy

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:1. kategoria A

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg

2.kategoria AM (od stycznia 2013 roku)

 • rowerem, motorowerem
 • mikrosamochodem, np.: Ligier Nova do pojemności 50 cm³ (maks. prędkość 45 km/h)

3. kategoria A1

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

4. kategoria A2 (od stycznia 2013 roku)

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

5. kategoria B:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 4, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 4 z przyczepą lekką,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

6. kategoria B1 (AB)

 • trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla – wydawane od 16 lat.

7. kategoria C

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

8. kategoria C1

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

9.kategoria D

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • 10.kategoria D1autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

11. kategoria T

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

12. kategoria B+E, C+E lub D+E

 • pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,

13. kategoria C1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

14. kategoria D1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

 • kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
 • kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
 • kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
 • kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.