Kurs na instruktora nauki jazdy

INFORMACJE OGÓLNE
Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Progress s.c. przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy.
Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.
Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, E ,D gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym, oraz w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych.

SZKOLENIE

Część teoretyczna – wykłady (130 godziny lekcyjne)

 • psychologia 10h
 • metodyka nauczania 50h
 • prawo ruchu drogowego 30h
 • technika kierowania i obsługi pojazdu 18h
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego 10h
 • zasady prowadzenia ośrodka 6h
 • pedagogika 4h
 • technika 2h

Część praktyczna (85 godzin zegarowych)

 • uczestnictwo w wykładach na kursie prawa jazdy
 • uczestnictwo w zajęciach praktycznych tzw. jazdy obserwacyjne
 • własne prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
 • taktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

WYMAGANIA

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia instruktora nauki jazdy:

 • średnie wykształcenie
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii min. 3 lata
 • niekaralność przeciwko przepisom ruchu drogowego
 • badania

BADANIA

Przed rozpoczęciem kursu niezbędne jest wykonanie badania lekarskiego i uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem nauki jazdy oraz badania psychologicznego (psychotechnika).
Badania lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców.

OFERTA

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – 3000 zł

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. A + B – 3900zł

Szkolenie dodatkowe kat. A, C, C+E, D, B+E – każdy po 1500 zł

tel. 604185280