Kwalifikacja wstępna (podstawowa, przyspieszona i uzupełniająca)

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Oferta kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja WstępnaKwalifikacja Wstępna PrzyspieszonaKwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kwalifikacja Wstępna

Dla kierowców którzy nie ukończyli 21 lat

Szkolenie obejmuje:

260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Koszt szkolenia: 4500 zł

Opłatę za kurs można rozłożyć na nie oprocentowane raty – pierwsza wpłata 1000 zł.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Dla kierowców którzy ukończyli 21 lat.

Koszt szkolenia: 2900 zł

Kurs obejmuje:

  1. Część podstawową teoretyczną – 97 h
  2. Część specjalistyczną – 43 h w tym:
    • zajęcia teoretyczne – 33 h
    • zajęcia w ruchu drogowym – 8 h (zajęcia prowadzone indywidualnie)
    • zajęcia na płycie – 2 h (zajęcia prowadzone indywidualnie)

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przwozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1,  C1+E.

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Koszt szkolenia1200 zł

Zapisz się


Adres biura:
ALEJA KOŚCIUSZKI 14A
(wejście w bramę, parter po prawej stronie)
42-200 Częstochowa

Kontakt w sprawie kwalifikacji wstępnej

mgr inż. Krystian Orlikowski
tel. 604 185 280